Suvorova, A., & Simonova, N. (2018). ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 246-249. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2143