Suvorova, A., & Simonova, N. 2018 Feb 19. ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :