Suvorova, A.S., & N.Yu. Simonova. " ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 246-249. Web. 9 Jul. 2020