Suvorova, A.S., AND Simonova, N.Yu.. " ANALYSIS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (19 February 2018)