GOGOVA SAMONIKOV, M.; VESELINOVA, E.. MANAGING E-FINANCE AS A CHALLENGE TO THE MACEDONIAN AND RUSSIAN ECONOMY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, [S.l.], p. 332-337, feb. 2018. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2175>. Date accessed: 07 aug. 2020.