Gogova Samonikov, M., & Veselinova, E. (2018). MANAGING E-FINANCE AS A CHALLENGE TO THE MACEDONIAN AND RUSSIAN ECONOMY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“, , 332-337. Retrieved from http://js.ugd.edu.mk/index.php/urers/article/view/2175