Gogova Samonikov, M., & Veselinova, E. 2018 Feb 19. MANAGING E-FINANCE AS A CHALLENGE TO THE MACEDONIAN AND RUSSIAN ECONOMY. Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“. [Online] :