Gogova Samonikov, M., & E. Veselinova. " MANAGING E-FINANCE AS A CHALLENGE TO THE MACEDONIAN AND RUSSIAN ECONOMY." Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (2016): 332-337. Web. 17 Feb. 2020