Gogova Samonikov, M., AND Veselinova, E.. " MANAGING E-FINANCE AS A CHALLENGE TO THE MACEDONIAN AND RUSSIAN ECONOMY" Меѓународна научна и практична конференција „Управување со развојот на економските регионални системи“ [Online], (19 February 2018)