Petrova Gorgeva, Emilija. " Фактори на меѓучовечкиот однос - како императив за успешно воспитно делување." Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice [Online], 9.13 (2014): pp. 19-34. Web. 17 Oct. 2019