Petrova Gorgeva, Emilija. " Фактори на меѓучовечкиот однос - како императив за успешно воспитно делување" Воспитание / Vospitanie - Journal of Educational Sciences, Theory and Practice [Online], Volume 9 Number 13 (21 November 2014)