Return to Article Details Методологија за изработка на економска оценка за утврдување на оправданоста за експлотација на рудно наоѓалиште Download Download PDF