[1]
Despot, K., Sandeva, V. and Anastasov, I. 2014. Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица. Natural Resources and Technology. 6, 6 (Feb. 2014).