(1)
Despot, K.; Sandeva, V.; Anastasov, I. Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица. NRT 2014, 6.