Velkova Krstev, A., & Krstev, A. (2021). МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИДОБИВКИ ОД ПРОЕКТИРАЊЕ НА КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ СО ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ. Natural Resources and Technology, 15(2), 93-103. https://doi.org/10.46763/NRT21152093vk