DESPOT, K.; SANDEVA, V.; ANASTASOV, I. Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица. Natural Resources and Technology, v. 6, n. 6, 7 Feb. 2014.