Velkova Krstev, Angela, and Aleksandar Krstev. 2021. “МУЛТИДИМЕНЗИОНАЛНИ ПРИДОБИВКИ ОД ПРОЕКТИРАЊЕ НА КЛИНИЧКИ БОЛНИЦИ СО ВОДЕЧКИ ПРИНЦИПИ ЗА ИДЕН РАЗВОЈ”. Natural Resources and Technology 15 (2), 93-103. https://doi.org/10.46763/NRT21152093vk.