[1]
K. Despot, V. Sandeva, and I. Anastasov, “Присуството на заедничка врска помеѓу ликовниот израз и градината. Композициско решение на ботаничка градина Струмица”, NRT, vol. 6, no. 6, Feb. 2014.