Return to Article Details Дигитален воден жиг во слика во фреквентен домен со дискретна косинусна трансформација Download Download PDF