БИТКОИН – РЕВОЛУЦИОНЕРНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР И ПРЕДИЗВИК ПРЕД МОНЕТАРНАТА ЕКОНОМИЈА

  • Ivana Nakova
  • Marija Gogova
Keywords: глобална готовина, дигитална ера, пари, криптографија, криптографска готовина.

Abstract

Интернетот е едно од најдобрите нешта што се имаат случено на човештвото. Тој го смени начинот на којшто функционираме, нè доближи еден до друг и нè направи попаметни. Затоа, живееме во современото време на дигитализација и висока глобализација. Она што ни недостига е дигитална, глобална валута која следствено на горе напишаното ќе го олесни и функционирањето на финансискиот домен на функционирање. Денес имаме 193 валути, но ниту една од нив не е глобална во комплетна смисла на зборот и ниту една е дигитална. Банкарскиот систем функционира по класичните принципи на финансиско работење. Монетарниот систем се базира на доверба, или само на луѓето и надеж дека тие ќе дејствуваат добро. Она што ни треба се компјутерите, многу од нив се со цел да се направи револуција и да се донесе нов систем, повеќе применлив во модерното време. Биткоин е почеток на нешто големо, валута без влада, нешто неопходно и императивно. Со интернетот се промени начинот на кој ние работиме. Денес со користење на Интернет, Биткоин ќе го смени начинот на кој ги гледаме парите. Ова сигурно ќе претставува голем предизвик за централните банки, како и за банкарскиот систем, но исто така и можност да учествуваат и да го направат целиот процес подобар.

Downloads

Download data is not yet available.

References

1. Nakamoto, S. (2008). Bitcoin, A peer-to-peer electronic cash system, www.bitcoin.com
2.Hoffstein, J. Pipher, J. Silverman, J. (2008), An introduction to mathematical cryptography, Springer, New York
3.Swan, M. (2015) Blockchain: Blueprint for a new economy, O’Reilly Media Inc, Sebastopol, CA
4.Burniske, C. Tatar, J. (2018). Cryptoassets, McGraw Hill Education E-books
5.Popper, N. (2015). Digital gold, Harper Collins Publishers
6.Antonopoulos, A. (2015). Mastering Bitcoin, O’Railly Mediac Inc, Sebastopol, CA 7.Martin, K. (2012). Everyday cryptography, Oxford University Press, New York 8.Antonopoulos, A. (2016). The internet of money, Brooke Mallers 9.Gorton, G.B. (2012). Misunderstanding financial crises, why we don’t see them coming, Oxford university press
Published
2020-12-13
How to Cite
Nakova, I., & Gogova, M. (2020). БИТКОИН – РЕВОЛУЦИОНЕРНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР И ПРЕДИЗВИК ПРЕД МОНЕТАРНАТА ЕКОНОМИЈА . Yearbook - Faculty of Economics, 14(1), 119-124. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3894