[1]
Bojceva, M., Temelkov, Z. and Cabuleva, K. 2017. ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics. 4, 1 (May 2017), 61-65.