[1]
Trajkovski, R. 2018. СЕЛЕКЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ СО ФОКУС НА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА. Yearbook - Faculty of Economics. 8, 1 (Sep. 2018), 183-194.