[1]
Nakova, I. and Gogova, M. 2020. БИТКОИН – РЕВОЛУЦИОНЕРНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР И ПРЕДИЗВИК ПРЕД МОНЕТАРНАТА ЕКОНОМИЈА . Yearbook - Faculty of Economics. 14, 1 (Dec. 2020), 119-124.