[1]
Ilievska, S. and Miceski, T. 2020. ПРЕПОЗНАВАЊЕ И УПРАВУВАЊЕ СО СТРЕСОТ ВО РАБОТНИТЕ СРЕДИНИ. Yearbook - Faculty of Economics. 15, 1 (Dec. 2020), 119-137.