(1)
Miceski, T.; Brasnarova, D. УЛОГАТА НА МЕНАЏМЕНТОТ ВО ФАРМАЦЕВТСКО-АПТЕКАРСКАТА ПРАКТИКА . YFE 2020, 12, 7-23.