Bojceva, M., Temelkov, Z., & Cabuleva, K. (2017). ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, 4(1), 61-65. Retrieved from https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/1845