BOJCEVA, M.; TEMELKOV, Z.; CABULEVA, K. ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, v. 4, n. 1, p. 61-65, 3 May 2017.