TRAJKOVSKI, R. СЕЛЕКЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ СО ФОКУС НА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА. Yearbook - Faculty of Economics, v. 8, n. 1, p. 183-194, 12 Sep. 2018.