Bojceva, Marina, Zoran Temelkov, and Kostadinka Cabuleva. 2017. “ОБЛАСТИ НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЈАВНОТО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА”. Yearbook - Faculty of Economics 4 (1), 61-65. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/1845.