[1]
I. Gruevski, “ПОЛИТИКАТА НА ДЕВИЗНИОТ КУРС ВО УСЛОВИ НА ФИКСЕН РЕЖИМ ПРИ НЕГОВОТО ФОРМИРАЊЕ”, YFE, vol. 1, no. 1, pp. 179-194, Sep. 2018.