[1]
R. Trajkovski, “СЕЛЕКЦИЈА НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ СО ФОКУС НА ДРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЈА”, YFE, vol. 8, no. 1, pp. 183-194, Sep. 2018.