[1]
A. Saltirovska and T. Miceski, “РАЗВИВАЊЕ НА СОВРЕМЕНО ЛИДЕРСТВО БАЗИРАНO НА ЕТИЧКИ ПРИНЦИПИ НА ОРГАНИЗАЦИСКО ОДНЕСУВАЊЕ ”, YFE, vol. 12, no. 1, pp. 61-78, Dec. 2020.