[1]
I. Nakova and M. Gogova, “БИТКОИН – РЕВОЛУЦИОНЕРНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПАЗАР И ПРЕДИЗВИК ПРЕД МОНЕТАРНАТА ЕКОНОМИЈА ”, YFE, vol. 14, no. 1, pp. 119-124, Dec. 2020.