Micev, S., and T. Miceski. “УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРАВИЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА”. Yearbook - Faculty of Economics, Vol. 18, no. 2, Jan. 2020, pp. 115-2, https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3419.