Leseva, Maja. “ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ”. Yearbook - Faculty of Economics 8, no. 1 (September 12, 2018): 237-244. Accessed January 18, 2022. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2446.