Micev, Stefan, and Trajko Miceski. “УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРАВИЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА”. Yearbook - Faculty of Economics 18, no. 2 (January 28, 2020): 115-125. Accessed October 25, 2021. https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3419.