1.
Paneva M. ВЛИЈАНИЕТО НА ТЕХНОЛОГИЈАТА И ИНОВАЦИИТЕ ВРЗ КРЕИРАЊЕТО НА МЕНАЏМЕНТ СТРАТЕГИЈА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО. YFE [Internet]. 2018Sep.12 [cited 2022Jan.18];8(1):215-26. Available from: https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2444