1.
Leseva M. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ЕЛЕКТРОНСКОТО БАНКАРСТВО, НЕГОВИТЕ ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАТОЦИ ВО БАНКАРСКИОТ СЕКТОР ВО РМ. YFE [Internet]. 2018Sep.12 [cited 2022Jan.18];8(1):237-44. Available from: https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/2446