1.
Micev S, Miceski T. УЛОГАТА НА МЕНАЏЕРОТ ВО ПОДИГНУВАЊЕ НА КВАЛИТЕТОТ НА МЕНАЏМЕНТОТ СО ЧОВЕЧКИТЕ РЕСУРСИ ЗА КРЕИРАЊЕ НА ПРАВИЛНА СТРАТЕГИЈА ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРОДАЖБАТА. YFE [Internet]. 2020Jan.28 [cited 2021Oct.26];18(2):115-2. Available from: https://js.ugd.edu.mk/index.php/YFE/article/view/3419