[1]
Aneva, S., Minovski, D. and Sarac, V. 2021. POWER-TO-X TECHNOLOGIES. ETIMA. 1, 1 (Oct. 2021), 105-114.