(1)
Aneva, S.; Minovski, D.; Sarac, V. POWER-TO-X TECHNOLOGIES. etima 2021, 1, 105-114.