ANEVA, S.; MINOVSKI, D.; SARAC, V. POWER-TO-X TECHNOLOGIES. ETIMA, v. 1, n. 1, p. 105-114, 22 Oct. 2021.