Return to Article Details Синтеза на додекафонија и модалност: Тенденции во камерното творештво на Гоце Гавриловски концептот на делото „CIRCLE“ Download Download PDF