Return to Article Details Корелација помеѓу геоелектрично сондирање и картирање при дефинирање на геомеханички параметри Download Download PDF