Return to Article Details Влијанието на структурните карактеристики на карпестиот материјал врз трошоцитe за изработка на хоризонтални рударски простории Download Download PDF