Return to Article Details Определување на примената и ефективноста на рефракциските профили добиени преку корелација со гео-механички податоци Download Download PDF