Return to Article Details Биолошки и стопански квалитети на некои сорти памук создадени за Бугарија, Грција и Југослоавија, испитани во агроеколошки услови на Струмица Download Download PDF