Return to Article Details Решавање на топлинска равенка со Neumann гранични услови со употреба на Crank Nicolson методот Download Download PDF