Компаративни испитувања на некои хибриди на домати во стакленици

  • Marija Cirkova
  • Verica Dimirovska
  • lence Ananieva
  • Dz Martinovski

Abstract

Сортимент домати застапени во заштитен простор, првенствено во стакленици, има важна улога за рано снабдување на пазарите со домати, затоа што економскиот ефект е најголем.

 

Published
Apr 22, 2013
How to Cite
CIRKOVA, Marija et al. Компаративни испитувања на некои хибриди на домати во стакленици. Journal of Agriculture and Plant Sciences, [S.l.], p. pp.1, apr. 2013. ISSN 2545-4455. Available at: <http://js.ugd.edu.mk/index.php/YFA/article/view/279>. Date accessed: 28 may 2020.