Return to Article Details Анализа на однесувањето на едно квадратно пресликување како дискретен динамички систем Download Download PDF